วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 
smileyโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน  มุ่งเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา
โดยผลิตนักเรียนให้มีคุณภาพเป็นคนดี มีความรู้
             อยู่อย่างพอเพียง เข้าใจเทคโนโลยี และรักษ์สิ่งแวดล้อม” smiley