งานการศึกษาพิเศษ

นางสาวทิพย์รัตน์ บัวเผื่อน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวกาญจนา การุณ
ครูอัตราจ้าง